BIP PGE Mapa serwisu Kontakt Strona główna
Wyniki przetargów za 2004 r.
Przetargi ›› Wyniki przetargów za 2004 r.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A.
90-950 Łódź, ul.Piotrkowska 58
tel. 042 675-20-00 fax. 042 675-24-64

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych zamawiający informuje, że zostały wybrane najkorzystniejsze oferty w przetargach nieograniczonych.

Najkorzystniejsze oferty złożyli oferenci:

 • Zamawiający informuje, że postępowanie 6 / 2004 - "Przebudowa i aranżacja wnętrz I piętra Budynku Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. w Łodzi przy ul.Piotrkowskiej 58" w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione na podstawie art. 27b ust. 1 p. 4 - "Postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy".

 • Postępowanie 8 / 2004 - Dostawy słupów betonowychnie - Strunobet-Migacz Sp. z o.o.; Kuzki 14 a; 29-100 Włoszczowa , za kwotę 2.157,76 zł brutto.

 • Postępowanie 9 / 2004 - Dostawy papieru ksero dla ZEŁ -T S.A. - Firma Handlowa MULTI; ul.Czapliniecka 44b; 97- 400 Bełchatów; za kwotę: 109,86 zł brutto

 • Postępowanie 10 /2004 - Dostawa druków dla ZEŁ -T S.A. - Druk -Art.; 94-250 Łódź, ul.Siewna 15 ; za kwotę : 18,42 zł brutto/sztukę.

 • Postępowanie 12 / 2004 - "Budowa budynku posterunku energetycznego w Brzezinach przy ul. Północnej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu dla potrzeb Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A." najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.B.U. Andropex Sp.J., Al.Piłsudskiego 135, Łódźza cenę brutto 994.504,53 zł.

 • Postępowanie 14 / 2004 - Dostawa artykułów biurowych dla ZEŁ -T S.A. - Mat -Pol P.P.H.U. Andrzej Gorzkiewicz; adres : 93-578 Łódź; ul.Wróblewskiego 19 A ; za kwotę : 10,80 zł brutto/sztukę.

 • Postępowanie 15 / 2004 na skutek błędu w SiWZ podlega unieważnieniu

 • Postępowanie 16 / 2004 - Dostawy rolek termoczułych dla ZEŁ -T S.A.- P.P.U.H. WIGA ul.Rewolucji 1905r. 82; 90-223 Łódź; za kwotę : 1,84 zł brutto /sztukę

 • Postępowanie 17 / 2004 - Dostawy konstrukcji energetycznychnie - P.P.H.U. Glizamet; Działki Suskowolskie 42; 26-940 Pionki, za kwotę 463,30 zł brutto.

 • Postępowanie 24 / 2004 -"Badanie oleju w urządzeniach elektroenergetycznych" - Centrum Badawczo-Analityczne Racer Sp. z o.o., ul.Łukasiewicza 2, Czechowice-Dziedzice za cenę brutto 67,10 zł/1 szt.,

 • Postępowanie 25 / 2004 -"Wycinka w strefie technologicznej linii 15kV Południe - Szczepocice" - P.P.H.U. Prolog A.Winnicki, ul.Liściasta 31, Piotrków Tryb. Za kwotę brutto 20.898,60 zł,

 • Postępowanie 26 / 2004 -"Budowa przyłącza kablowego dla zasilania boksu nr 11 - Centrum Handlowe w m.Radomsko ul.Reymonta 48" w RE Radomsko - Zakład Usługowo-Handlowy Elektroinstal J.Kubik, ul.Krakowska 60, Radomsko za kwotę brutto 17.812,00 zł,

 • Postępowanie 27 / 2004 -"Rozbudowa sieci el-en n/n Strzałków ul.Reymonta" - Zakład Usługowo-Handlowy Elektroinstal J.Kubik, ul.Krakowska 60, Radomsko za kwotę brutto 18.056,00 zł,

 • Postępowanie 28 / 2004 -"Rozbudowa sieci el-en n/n Kluczewsko ul.Łąkowa" - Zakład Usługowo-Handlowy Elektroinstal J.Kubik, ul.Krakowska 60, Radomsko za kwotę brutto 15.250,00 zł.

 • Postępowanie 30 / 2004 - "Zasilanie działek letniskowych w m-ści Leśnica, gm. Wodzierady w RE Sieradz" najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Elektrycznych SN i nn J.Strzelczyk, Strumiany 12, 98-260 Burzenin za kwotę 65.864,14 zł brutto.

 • Postępowanie 33 / 2004 - "Przebudowa napowietrznych linii SN-15kV "Ciepłownia 1" "Ciepłownia 2" zasilających stac. Sieradz 100 na kablowe linie zasilające SN - 15kv w m-ści Sieradz UM Sieradz w RE Sieradz - P.P.H.U. Elektroinstal E. i L.Siemińscy, ul.Targowa 1, Zduńska Wola za kwotę 47.946,00 zł brutto.

 • Postępowanie 34 / 2004 - Modernizacja sieci elektroenergetycznej SN i n.n. w m-ści S O C H A gm.Warta w RE Sieradz" - Tehmar Energetyka i Budownictwo, ul.Przytorowa 25A, Suwałki za kwotę 189.283,00 zł brutto.

 • Postępowanie 35 / 2004 - "Modernizacja sieci elektroenergetycznej SN i n.n. w m-ści WOLA ZADĄBROWSKA gm. Warta w RE Sieradz" -Zakład Robót Elektrycznych ZREOR R.Ościk, ul.Częstochowska 33, Radomsko za kwotę 241.804,00 zł brutto.

 • Postępowanie 36 / 2004 -" Rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN i n.n. dla potrzeb przyłączenia odbiorców /PZU, PROHOMO, INVESTA/ w m-ści Radomsko ul.Piłsudskiego, Targowa UM. Radomsko w RE Radomsko" - Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Eltor Sp. z o.o., ul.Smoleńska 15-17, Bydgoszcz za kwotę 120.780,00 zł brutto.

 • Postępowanie 40 / 2004 -" Rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN i n.n. w m-ści Bełchatów ul.Wiosenna, Daleka, Czyżewskiego UG. Bełchatów w RE Bełchatów" - Elwoj Wojciechowscy Sp.J., ul.Mokra 7, Bełchatów za kwotę 79.056,00 zł brutto.

 • Postępowanie 112 / 2004 -" Modernizacja sieci elektroenergetycznej SN i n.n. w m-ści Sucha gm. Sieradz w RE Sieradz" - Tehmar Energetyka i Budownictwo, ul.Przytorowa 25A, 16-400 Suwałki za cenę brutto 231.678,00 zł.

 • Postępowanie 130 / 2004 - "Rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej SN i n.n. dla zasilania działek letniskowych w m-ści Mauryców - Marianów, gm.Wodzierady w RE Sieradz" - Zakład Robót Elektrycznych SN i nn Jan Strzelczyk, Strumiany 12, 98-260 Burzenin za cenę brutto 114.924,00 zł.

 • Postępowanie 165 / 2004 - "Rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN i n.n. dla zasilania działek budowlanych w m-ści Krzyżówka gm. Radziejowice w RE Żyrardów" - Przedsiębiorstwo El-In T. Wach i Wspólnicy Sp.J., ul.Kościuszki 8, Skierniewice za cenę brutto 98.440,00 zł.

 • Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. informuje, iż decyzją Zarządu postępowanie dotyczące wyboru oferty w postępowaniu 208/2004 - "Prace modernizacyjne na terenie Rejonu Energetycznego w Łowiczu przy ul. Mostowej 30, Adaptacja pomieszczeń biurowych na archiwum RE, Modernizacja piwnic w budynku administracyjno biurowym" zostało unieważnione

 • Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. informuje, iż decyzją Zarządu postępowanie dotyczące wyboru oferty w postępowaniu 328/2004 - "Adaptacja hali warsztatowej na pomieszczenia biurowe na terenie Rejonu Energetycznego Bełchatów" zostało unieważnione.

 • Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. informuje, iż decyzją Zarządu postępowanie dotyczące wyboru oferty w postępowaniu 407/2004 - "Prace związane z ograniczeniem wyższych harmonicznych do poziomu poniżej 2 % w napięciu zasilającym Licznikownię w Sieradzu" zostało unieważnione

 • Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe 571 / 2004: "Prace modernizacyjne polegające na wymianie azbestowych pokryć dachowych na pokrycia z blachy na terenie Rejonów Energetyczny Zakładu Energetycznego Łódź - Teren S.A. w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58. Wymiana pokryć dachowych azbestowych na pokrycia z blachy na obiektach budowlanych na terenie Z.E.Ł.-T. S.A." decyzją Zarządu Zakładu Energetycznego Łódź-Teren zostało unieważnione.

 • Postępowanie 635 / 2004 "Budowa linii światłowodowej relacji RE Łowicz - Żychlin" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako wykonawcę w/w zadania wybrano Elbud Gdańsk Holding, ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk za kwotę 584.800,00 zł netto (713.456,00 zł brutto).

 • Zamawiający informuje, że postępowanie 654 / 2004 - "Rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV w celu przyłączenia zakładu Nr 3 Ceramika - Paradyż ul. Milenijna w Tomaszowie Mazowieckim" decyzją Zarządu ZEŁ-T S.A. zostało unieważnione.

 • Postępowanie 655 / 2004 - "Modernizacja sieci SN, NN w Piotrkowie Trybunalskim ul. Karolinowska, Swojska, Wąska - RE Piotrków". - Zakład Usługowo-Handlowy Elektroinstal J.Kubik, ul.Krakowska 60, 97-500 Radomsko na kwotę 234.000,00 zł netto (285.480,00 zł brutto).

 • Postępowanie 656 / 2004 - "Rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN i n.n. dla zasilania działek letniskowych w m-ści Borowo, gm. Koluszki, RE Tomaszów Mazowiecki". - El-In T. Wach i Wspólnicy Sp. J., ul. Kościuszki 8, 96-100 Skierniewice na kwotę 109.000,00 zł netto (132.980,00 zł brutto).

 • Zamawiający informuje, że postępowanie 723 / 2004 - "Dostawa i montaż urządzeń UPS dla potrzeb RE Żyrardów" decyzją Zarządu ZEŁ-T S.A. zostało unieważnione.

 • Postępowanie 729 / 2004 - "Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN - 15kV Łowicz - Bielawy" - firma Elektropaks, Kol. Łuszczów 95, 21-010 Łęczna na kwotę 154.709,19 zł netto (188.745,21 zł brutto)

 • Postępowanie 773 / 2004 - "Rozbudowa i przebudowa linii elektroenergetycznej SN i NN w m-ści: Wężyk, gm.Grodzisk Mazowiecki - RE Żyrardów" - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELKO Marcjan Kosiak, Piotrowice 67, 26-630 Jedlnia Letnisko na kwotę 188.000,00 zł netto (229.360,00 zł brutto)

 • Postępowanie 774 / 2004 - "Rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej SN i n.n. w m-ści Radomsko ul.Witosa - RE Radomsko" - - firma Zakład Usług Elektrycznych W.Nita, ul.Południowa 18, 97-500 Radomsko na kwotę 48.700,00 zł netto (59.414,00 zł brutto).Wykonanie: P®ESTO